Analiza kondycji finansowej firmy pod kątem podjęcia działań restrukturyzacyjnych

Jak ma wyglądać ta analiza kondycji finansowej firmy pod kątem podjęcia działań restrukturyzacyjnych

Czym najszybciej możemy przekonać wierzycieli, żeby na jakiś czas wstrzymali się z egzekucją naszego zadłużenia, a nawet nadal sprzedawali i dostarczali nam niezbędne towary i usługi? Oczywiście uprawdopodobnieniem, że do wyznaczonego nowego terminu będziemy w stanie uregulować przeterminowane zadłużenie lub chociaż jego część. Do tego niezbędne jest przygotowanie konkretnych działań restrukturyzacyjnych, oznaczonych w czasie, które zamierzamy podjąć. Pokazując, chociaż wstępny plan restrukturyzacyjny wierzycielowi, oparty o aktualne rynkowe założenia i wskaźniki, otwieramy pole do negocjacji.

Kluczowe elementy tego planu to:

  • analiza ekonomiczna obecnej sytuacji firmy – dobrze jest grać w miarę otwarte karty i komunikować wierzycielowi niezbędne minimum wiedzy na temat naszej obecnej sytuacj
  • konkretne działania, które podejmiemy w celu zwiększenia sprzedaży, a co ważniejsze – poprawy rentowności sprzedaży
  • konkretne działania, które podejmiemy w celu restrukturyzacji/optymalizacji kosztów działalności
  • oznaczenie momentu, w którym zaczniemy generować dodatni cash flow, umożliwiający rozpoczęcie spłat zadłużenia przeterminowanego
  • analiza możliwości dobezpieczenia istniejącego długu
  • analiza możliwości refinansowania długu z wykorzystaniem instrumentów rynkowych
  • propozycja wynagrodzenia dla wierzycieli za zgodę na prolongatę spłaty (koszt dodatkowego kredytu kupieckiego/finansowego)

Powyższe nie oznacza oczywiście, że wierzyciele automatycznie zgodzą się na nasze propozycje i prolongatę długu. Jeśli wnioski z przygotowanego planu restrukturyzacji jednoznacznie wskażą, że moment spłaty długu przesunie się o kilka lat (a więc wierzyciele być może nie zechcą tyle czekać i nadmiernie ryzykować), jak również że prawdopodobieństwo powodzenia planu jest niskie z uwagi, chociażby na spodziewane niekorzystne uwarunkowania rynkowe – zamiast rozpoczynać dialog z wierzycielami, lepiej od razu rozpocząć przygotowania do podjęcia formalnych działań restrukturyzacyjnych/sanacyjnych/upadłościowych w granicach obowiązującego prawa.

Przewiń do góry
Zadzwoń po bezpłatną poradę