O mnie

Tomasz Wójtowicz — twórca TWig Advisor i Academy of Skills. Doktor nauk ekonomicznych w obszarze zarządzania i rachunkowości, absolwent Massachusetts Institute of Technology Sloan School of Management, Cambridge, USA. Profesjonalista i entuzjasta zmian w organizacji biznesu. 

Tomasz Wójtowicz- Trener Biznesu Academy Of Skills Warszawa, Poznań- Consulting, Oferta szkoleń dla menedżerów, Business English, Doradztwo biznesowe, Szkolenia sprzedażowe, z negocjacji, Zarządzanie zmianą

dr Tomasz Wójtowicz – Jestem wieloletnim praktykiem gospodarczym. Posiadam 23-letnie doświadczenie zawodowe, w tym 14-letnie na stanowiskach kierowniczych (Bank Handlowy w Warszawie S.A., BRE Bank S.A., mBank S.A., Grupa DBK), jak również w krajowych podmiotach (Grupa NDI, Grupa Komputronik, Komputronik S.A., Komputronik Biznes sp. z o.o., Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii) Pełniłem funkcje Dyrektora Zarządzającego ds. finansowania grupy kapitałowej, Dyrektora Finansowego, Przewodniczący Rady Zarządzającej. Posiadam kompetencje w obszarze zarządzania finansami przedsiębiorstwa, wdrażania procesów restrukturyzacyjnych, wprowadzenia spółki i grupy spółek w proces sanacji, wprowadzania koncepcji lean management oraz zmiany w organizacji. Obszary biznesowe, które nadzorowałem, to:

  • zarządzanie finansami i płynnością finansową przedsiębiorstwa, w tym optymalizacją sprawozdań finansowych (struktura bilansu i rachunku cash flow, rentowność sprzedaży, aktywów i kapitału w rachunku zysków i strat)
  • restrukturyzacja i reorganizacja m.in. Grupy Kapitałowej Komputronik, Komputronik S.A., Komputronik Biznes sp. z o.o., Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii – restrukturyzacja kosztów działalności, negocjacje z wierzycielami – bankami i firmami leasingowymi, proces wejścia w sanację, ustanowienie Zarządcy, współpraca z Sądem, komunikacja do kluczowych wierzycieli, w tym banków, negocjacje z partnerami handlowymi w celu zapewnienia ciągłości biznesu, współtworzenie strategii finansowej Grupy Kapitałowej z założeniem poprawy istotnych wskaźników finansowych i osiągnięciem zdolności spłaty wierzytelności objętych układem, negocjacje z kluczowymi wierzycielami w celu wypracowania propozycji układowych
  • pozyskiwanie alternatywnych źródeł finansowania
  • negocjowanie umów kredytowych i ubezpieczeniowych z instytucjami finansowymi
  • nadzór nad utrzymywaniem adekwatnego poziomu wskaźników finansowych i spełnianiem covanant-ów kredytowych
  • uczestniczenie w procesie kontroli podatkowych (VAT, CIT)
  • realizacja planu budżetowego (cele przychodowe, kosztowe i dochodowe)
  • negocjowanie i zabezpieczanie kontraktów w transakcjach eksportowych i importowych – Trade Finance, z uwzględnieniem gwarancji, akredytyw, inkasa, forfaitingu

Tytuł doktora nauk ekonomicznych w obszarze zarządzania i rachunkowości uzyskałem w 2004 roku na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Pozwoliło mi to połączyć wiedzę teoretyczną z praktyką gospodarczą i w okresie 20 lat (1998-2018) specjalizowałem się w działalności naukowej w następujących obszarach: rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej, analizie finansowej, finansach przedsiębiorstwa oraz audycie wewnętrznym.
W maju 2019 roku zostałem absolwentem MIT, USA, w wyniku ukończenia międzynarodowego szkolenia dla Executives: Leading change in complex organization, zorganizowanego przez Massachusetts Institute of Technology Sloan School of Management, Cambridge, USA.

Scroll to Top
Zadzwoń po bezpłatną poradę