Procesy restrukturyzacyjne i sanacyjne

przedsiębiorstw i grupy spółek

Optymalizacja kosztów i sprawozdań finansowych

przedsiębiorstw i grupy spółek

Doradztwo w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Optymalizacja sprawozdań finansowych
z elementami trade finance

Upadłość konsumencka i restrukturyzacja długów

Pomoc w przeprowadzeniu upadłości konsumenckiej i negocjacjach z wierzycielami dla osób
Previous slide
Next slide

The whole is greater than the sum of its parts

TWIG Advisor zajmuje się kompleksową pomocą dla przedsiębiorstw oraz osób fizycznych, które utraciły bądź są na skraju utraty płynności finansowej, a także których działalność generuje zamiast spodziewanych zysków – permanentne straty.

Osoby fizyczne, które są mocno zadłużone, potrzebują zwykle na początku procesu wychodzenia z długów – przeprowadzenia profesjonalnych negocjacji z wierzycielami. Jeśli to nie pomoże – być może złożenia wniosku do Sądu o upadłość konsumencką. W obu tych działaniach TWIG Advisor zapewnia kompleksową pomoc.
W przypadku przedsiębiorstw profesjonalna ocena kluczowych parametrów finansowych prowadzi do przygotowania i wdrożenia planu działań zmierzających do optymalizacji kosztów bieżących jak i zwiększenia rentowności sprzedaży.
W okresie restrukturyzacji przedsiębiorstwo wymaga nadal utrzymania bądź czasowego zwiększenia źródeł finansowania zewnętrznego, zajmujemy się więc również ich pozyskiwaniem.
Współpracujemy z renomowanymi kancelariami prawnymi specjalizującymi się w prawie restrukturyzacyjnym. Przeprowadzamy z sukcesem podmioty gospodarcze przez proces restrukturyzacji oraz sanacji – zarówno mniejsze przedsiębiorstwa jak i duże grupy kapitałowe.

Restrukturyzacja to typ postępowania sądowego, w którym przedsiębiorstwo (dłużnik) ustala nowy plan spłaty swoich zobowiązań z tytułu dostaw i usług, jak również zobowiązań finansowych, z wierzycielami (tzw. plan układowy). Istotną częścią procesu restrukturyzacji jest przywrócenie przedsiębiorstwu odpowiedniego poziomu rentowności, poprzez redukcję i optymalizację kosztów działalności oraz zwiększenie uzyskiwanej marży na sprzedaży.
Restrukturyzacja ma na celu przetrwanie przedsiębiorstwa na rynku, jego oddłużenie, ochronę podmiotu przed egzekucją komorniczą oraz przed wypowiedzeniem kluczowych umów, a także rozłożenie zobowiązań finansowych, np. wobec banków, na dogodne, ustalone z wierzycielem raty.

Oferta TWig Advisor

Upadłość konsumencka i restrukturyzacja długów

Doradztwo i optymalizacja finansów przedsiębiorstw

Tomasz Wójtowicz

Tomasz Wójtowicz — twórca TWig Advisor oraz Academy of Skills. Bankowiec z wieloletnim stażem w obszarze finansowania przedsiębiorstw. Doktor nauk ekonomicznych w specjalności: zarządzanie i rachunkowość, absolwent Massachusetts Institute of Technology Sloan School of Management, Cambridge, USA. Profesjonalista i entuzjasta zmian w organizacji biznesu. 

Tomasz Wójtowicz- Trener Biznesu Academy Of Skills Warszawa, Poznań- Consulting, Oferta szkoleń dla menedżerów, Business English, Doradztwo biznesowe, Szkolenia sprzedażowe, z negocjacji, Zarządzanie zmianą

Oferta TWig Advisor

  •  doradztwo w zarządzaniu przedsiębiorstwem
  • zaprojektowanie i nadzór nad procesami restrukturyzacyjnymi i sanacyjnymi przedsiębiorstwa lub Grupy Spółek (proces wejścia w sanację, ustanowienia Zarządcy, współpraca z Sądem, komunikacja do kluczowych wierzycieli, w tym banków, negocjacje z partnerami handlowymi w celu zapewnienia ciągłości biznesu, współtworzenie strategii finansowej z założeniem poprawy istotnych wskaźników finansowych i osiągnięciem zdolności spłaty wierzytelności objętych układem, negocjacje z kluczowymi wierzycielami w celu wypracowania propozycji układowych
  • pozyskiwanie alternatywnych źródeł finansowania
  • negocjowanie umów kredytowych i ubezpieczeniowych z instytucjami finansowymi
  • nadzór nad utrzymywaniem adekwatnego poziomu wskaźników finansowych i spełnianiem covanant-ów kredytowych
  • doradztwo w organizacji i zarządzaniu sprzedażą
  • przygotowanie i wdrożenie koncepcji lean management w organizacji
  • przygotowanie i wdrożenie koncepcji zmiany w organizacji
  • optymalizacja sprawozdań finansowych z elementami trade finance

Zapraszam do lektury bloga

Scroll to Top
Zadzwoń po bezpłatną poradę