UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA 2024

sposób na umorzenie długów

Wpadłeś w spiralę długów? Twoje zadłużenie, stale rośnie? Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest skutecznym sposobem na wyjście z długów. Skorzystaj z pomocy eksperta i złóż wniosek o upadłość.

Umów się na bezpłatną konsultację

Statystyki dotyczące ogłaszania upadłości konsumenckiej

w 2023 ogłosiło
upadłość konsumencką
1 tys. osób
to średnia wieku osób
ogłaszających upadłość
1 lat

Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka – to inaczej możliwość redukcji lub umorzenia zobowiązań osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w przypadku zaistnienia niezawinionej niewypłacalności. Z biegiem lat prawo upadłościowe wprowadzało liberalizację przesłanek, od zaistnienia których uzależnione jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Dzięki niej można kompleksowo rozwiązać problem zadłużenia: o ile jest to możliwe, spłacić wierzycieli i dostać szansę na nowy start. Upadłość konsumencka zmierza do ustalenia jakim osobom, w jakiej wysokości oraz w jakich terminach, dłużnik zobowiązany będzie spłacić swoje zadłużenie, przy uwzględnieniu kosztów życia, utrzymania rodziny i możliwościach zarobkowych. W większości przypadków oznacza to, że dłużnik może liczyć nie tylko na rozłożenie długów na raty, ale także na jego bardzo znaczne zredukowanie. Okres spłaty wierzycieli może wynosić maksymalnie do 7 lat. Prawo upadłościowe gwarantuje zachowanie przez dłużnika określonego w przepisach majątku ruchomego niezbędnego w życiu codziennym. Ochronie podlega również część dochodów dłużnika uzyskiwanych po ogłoszeniu upadłości.

Upadłość konsumencka 2024

W ramach upadłości konsumenckiej oferujemy

 • analizę sytuacji finansowej dłużnika i spełnienia przez niego przesłanek do ogłoszenia upadłości przez Sąd,
 • przygotowanie planu wyjścia z zadłużenia,
 • sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wraz z załącznikami,
 • doradztwo podczas całego procesu postępowania upadłościowego,
 • wsparcie w relacji z Syndykiem, Sędzią-Komisarzem,
 • przygotowanie koniecznych pism w toku postępowania,
 • reprezentacja wobec wierzycieli

dr n. ekonomicznych
Tomasz Wójtowicz

Tomasz Wójtowicz — twórca TWig Advisor i Academy of Skills. Doktor nauk ekonomicznych w obszarze zarządzania i rachunkowości, absolwent Massachusetts Institute of Technology Sloan School of Management, Cambridge, USA. Profesjonalista i entuzjasta zmian w organizacji biznesu.
Więcej o mnie»

Upadłość konsumencka 2024 – Uwolnij się od długów!

Pomagamy w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, to skuteczny sposób na wyjście z długów.

 

Żyjemy w czasach, kiedy konsumpcyjny styl życia na kredyt stał się powszechny, niezależnie od wieku, statusu społecznego, wysokości zarobków. Kuszą nas wszechobecne reklamy kupna na raty, chwilówek, kart kredytowych, zakupów z odroczonym terminem płatności. Taka konsumpcja i życie na kredyt jest prostą drogą do utraty kontroli nad płynnością finansową. Wpadnięcie w spiralę długów i niemożliwe do spłacenia kredyty, nie powinno spychać człowieka na margines społeczny i z dnia na dzień pozbawiać całego życiowego dorobku. Dlatego właśnie stworzono rozwiązania, które pozwalają takim osobom bezpiecznie wyjść z zadłużenia i odbudować normalne życie.

Jeśli przecenisz swoje możliwości finansowe, stracisz pracę, dotknie Cię choroba lub nieszczęśliwe zdarzenie losowe, przez co nie będziesz w stanie spłacać zobowiązań, możesz podlegać egzekucji komorniczej. Grozi to utratą domu, mieszkania i praktycznie całych zarobków. Wiele osób wpycha to w szarą strefę, naraża na depresję i problemy rodzinne. A wierzyciele i tak nie odzyskują całej należności. Mechanizmem, który zapobiega takiej sytuacji – niekorzystnej zarówno dla dłużnika, jak i dla wierzyciela – jest właśnie upadłość konsumencka.

Jak samemu poradzić sobie z zadłużeniem i podsumować swoje finanse?

Kiedy uświadomimy już sobie, że nasze zobowiązania finansowe przekraczają nasze możliwości i są niemożliwe do spłacenia, możemy żyć dalej na kredyt, zaciągać kolejne „chwilówki” i się zadłużać. Ale możemy też podjąć bardziej racjonalne decyzje i samodzielnie spróbować poradzić sobie z narastającym problemem. Na początek w trzech prostych krokach, możemy spróbować zdiagnozować i ocenić swoją sytuację finansową. Co ważne, są to kroki całkowicie bezkosztowe i powinny być wykonywane nawet przy pozornie dobrej sytuacji finansowej, chociażby po to, żeby uświadomić sobie wszystkie zobowiązania, które mamy w kredytach, pożyczkach, leasingach itp. Czasem warto przypomnieć sobie, jaką łączna kwotę mam do spłacenia i cz nagła utrat prac i zmniejszenie dochodu, nie zawali naszego świata finansów w ciągu kilku dni!  Zatem zanim wydacie jakiekolwiek pieniądze na prawnika, postarajcie się:

 1. Podsumować wasze całkowite zobowiązania wobec wierzycieli (czasem te informacje przysyła już komornik) wraz z ostatecznym terminem spłaty tych kwot. Jest to tzw. Bilans otwarcia. Absolutnie niezbędny, żeby zacząć pracować nad wyjściem z zadłużenia.
 2. Określić, jakie są wasze źródła dochodów w perspektywie kolejnych miesięcy i lat. Czyli robicie zestawienie wpływów i niezbędnych wydatków związanych z kosztami życia. Ewentualna nadwyżka wpływów nad wydatkami pozwoli określić za jaki czas, za ile miesięcy czy lat będziemy w stanie spłacić zadłużenie.
 3. Zastanowić się, czy na dziś dysponujecie jakimkolwiek wolnym majątkiem, którym byście zabezpieczyli obecnych wierzycieli. To jest o tyle ważne, że być może skłoniłoby to ich do odroczenia Wam spłaty zadłużenia.


Mając pełny obraz sytuacji – naprawdę warto – zamiast pochopnego ogłoszenia upadłości – podjąć rozmowy z wierzycielami: komornikami, bankami, firmami pożyczkowymi, ubezpieczycielami, firmami od chwilówek, zakładem energetycznym, operatorem komórkowym. Pamiętajmy, że tam – po drugiej stronie – też są ludzie.
Wierzyciel nie ma zwykle interesu w tym, żebyśmy ogłosili upadłość. Wtedy nie odzyska długu, lub odzyska go w części. W każdym razie potrwa to długo, a wynik tego procesu będzie niepewny.

Upadłość konsumencka – poradnik dłużnika

Które długi nie podlegają umorzeniu?

 • Długi alimentacyjne — nie można liczyć ani na ich umorzenie, ani na rozłożenie na raty. Bieżące alimenty są regulowane przez syndyka z sum uzyskiwanych z potrąceń przychodów dłużnika oraz ze sprzedaży jego majątku. Miesięczna wysokość alimentów płaconych przez syndyka dla każdej osoby uprawnionej nie może jednak przekroczyć minimalnego wynagrodzenia o pracę. Tak samo są traktowane zobowiązania w stosunku do Funduszu Alimentacyjnego.
 • Długi z tytułu rent i odszkodowań — w postępowaniu upadłościowym nie zostaną umorzone długi, które stanowią rekompensatę za spowodowanie choroby, kalectwa lub śmierci osoby poszkodowanej oraz jej niezdolności do pracy. W kontekście zapowiedzi Premiera Mateusza Morawieckiego w temacie zaostrzenia kar za przestępstwa w ruchu drogowym i wprowadzenia obowiązkowej wypłaty renty dla rodziny ofiar wypadków – zapis ten jest niezwykle istotny.
 • Długi z orzeczeń w sprawach karnych i wykroczeniowych, przestępstw. Umorzeniu nie podlegają długi, których źródłem jest orzeczenie przez sąd: obowiązku naprawienia szkody, grzywny, zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, nawiązki, zobowiązania do naprawienia szkody.
 • Długi umyślnie zatajone. Wniosek powinien zawierać pełne i prawdziwe informacje, w przeciwnym razie postępowanie może zostać nawet umorzone.
 • Długi zaciągnięte po ogłoszeniu upadłościowe. Upadłość dotyczy tylko długów zaciągniętych przed ogłoszeniem upadłości. Wszystkie zobowiązania, które powstaną po tej dacie, muszą być regulowane w terminach ich płatności, np. czynsz za mieszkanie, opłaty za media, telefon, prąd itd.

Statystyki Twig Advisor
dotyczące ogłaszania upadłości konsumenckiej

Liczba ogłoszonych
upadłości konsumenckich
1
Średni procent
umorzenia długu
1 %

FAQ - Często zadawane pytania dotyczące upadłości konsumenckiej

Ile trzeba mieć długu, żeby ogłosić upadłość?

W Polsce, żeby ogłosić upadłość, trzeba mieć dług w wysokości co najmniej 30 000 złotych. Jest to minimalna kwota, która kwalifikuje się do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Jeżeli jesteśmy osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a nasze zadłużenie przekracza tą kwotę, możemy wystąpić do sądu z wnioskiem o ogłoszenie naszej upadłości. W przypadku przedsiębiorców, minimalny próg zadłużenia, który umożliwia ogłoszenie upadłości to 500 000 złotych. Warto jednak zaznaczyć, że te kwoty mogą ulec zmianie w zależności od obowiązującego prawa.
Ogłoszenie upadłości jest ostatecznym rozwiązaniem, które można podjąć w przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie uporać się z gromadzącymi się długami. Ma to na celu ochronę interesów wierzycieli oraz umożliwienie nam nowego startu finansowego. Procedura upadłościowa jest skomplikowana i wymaga zaangażowania prawników i sądu. Po ogłoszeniu upadłości zostaje wyznaczony syndyk, który reprezentuje wierzycieli. Jego zadaniem jest m.in. zidentyfikowanie majątku dłużnika i jego sprzedaż, aby spłacić wierzycieli.
Warto pamiętać, że ogłoszenie upadłości ma swoje konsekwencje. Na pewien okres czasu będziemy mieli ograniczony dostęp do kredytów oraz nie będziemy mogli pełnić funkcji menedżera w żadnej firmie. Będziemy również musieli ograniczyć swoje wydatki i żyć z minimalnych środków. Jednakże, ogłoszenie upadłości może być też szansą na spłatę długów i rozpoczęcie od nowa. Po zakończeniu procedury upadłościowej, nasze zobowiązania zostaną umorzone, a my będziemy mogli rozpocząć nowy rozdział finansowy.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej może wiązać się z pewnymi minusami. Przede wszystkim, sam fakt ogłoszenia upadłości może być dla wielu osób trudny emocjonalnie. W końcu oznacza to publiczne przyznanie się do niezdolności spłaty długów i potrzebę zwrócenia się o pomoc do sądu. To może być upokarzające i przykre doświadczenie. Ponadto, takie ogłoszenie może mieć negatywne konsekwencje dla przyszłych możliwości uzyskiwania kredytów. Wiele instytucji finansowych może patrzeć niechętnie na osoby, które ogłosiły upadłość, i mogą być mniej skłonne udzielać im pożyczek w przyszłości. Dlatego osoba, która ogłosiła upadłość, może mieć trudności z uzyskaniem finansowania na zakup samochodu, domu czy na inne ważne wydatki. Kolejnym minusem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest fakt, że nie wszystkie długi zostaną umorzone. Podczas procedury upadłości, sąd może zdecydować o przekształceniu części długów w zobowiązania, które trzeba spłacać przez pewien czas. Oznacza to, że mimo ogłoszenia upadłości, osoba nadal będzie musiała spłacać część swoich długów. To może być frustrujące i opłakane, szczególnie dla osób, które spodziewały się całkowitego umorzenia długów. Ponadto procedura upadłości konsumenckiej w Polsce może być czasochłonna i skomplikowana. Osoba musi złożyć odpowiednie dokumenty, spotykać się z kuratorem, a następnie oczekiwać na decyzję sądu. To wszystko może trwać miesiące, a nawet lata, co oznacza ograniczenie możliwości szybkiego rozwiązania finansowych problemów. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej może również mieć wpływ na reputację i relacje interpersonalne. Wielu ludzi wciąż postrzega bankructwo jako coś  hańbiącego i niechcianego społecznie. Osoba ogłaszająca upadłość konsumencką może stać się obiektem krytyki i wykluczenia społecznego, co może wpływać na jej zdrowie psychiczne i emocjonalne. Dodatkowo, procedura upadłości konsumenckiej może prowadzić do utraty pewnych aktywów. Sąd może zdecydować o sprzedaży majątku dłużnika w celu spłaty wierzycieli. Co więcej, osoba ogłaszająca upadłość musi też liczyć się z możliwością utraty kredytów, kart kredytowycych oraz negatywnego wpływu na zdolność kredytową w przyszłości. Decyzja o ogłoszeniu upadłości może być widoczna w historii kredytowej przez wiele lat, co może utrudnić otrzymanie kolejnych pożyczek lub kredytów. Banki i inne instytucje finansowe mogą być bardziej niechętne udzielenia kredytu osobie, która ogłosiła upadłość. Ponadto, ogłoszenie upadłości może prowadzić do utraty kart kredytowych. Banki mają prawo zamknąć konta i zablokować dostęp do kart kredytowych osobie, która ogłosiła upadłość. Oznacza to, że osoba ogłaszająca upadłość będzie musiała polegać na gotówce lub innych formach płatności przez pewien czas. Dodatkowo, osoba ogłaszająca upadłość może zmagać się z wysokimi kosztami i opłatami związanymi z procedurą upadłościową. Opłaty za wynajęcie adwokata lub doradcy w tym procesie mogą być znaczne. Ponadto, niektóre długi, takie jak kredyty studenckie lub zobowiązania alimentacyjne, mogą być wyłączone z umorzenia w ramach procedury upadłościowej, co oznacza, że osoba ogłaszająca upadłość będzie nadal zobowiązana do spłaty tych długów. Podsumowując, osoba ogłaszająca upadłość powinna być świadoma konsekwencji tego działania, takich jak utrata kredytów i kart kredytowych oraz negatywny wpływ na zdolność kredytową. Ważne jest, aby starannie rozważyć wszystkie inne opcje przed podjęciem decyzji o ogłoszeniu upadłości.

Po ogłoszeniu upadłości wiele osób zastanawia się, co stanie się z ich długami. Czy upadłość konsumencka oznacza całkowite zwolnienie z ciężarów finansowych? Odpowiedź na to pytanie zależy od konkretnej sytuacji. W niektórych przypadkach ogłoszenie upadłości konsumenckiej może prowadzić do umożliwienia spłaty długów w sposób bardziej kontrolowany i elastyczny. W takim przypadku osoba, która ogłasza swoją upadłość, staje się dłużnikiem wobec uprawnionych wierzycieli. Mogą oni zgłosić swoje roszczenia do sądu, który ustali ostateczny plan spłaty długów. W ramach tego planu może zostać ustalona niższa kwota do spłaty lub przedłużony okres spłaty. Wierzyciele mogą również zgodzić się na częściowe umorzenie długu. Ostateczne warunki zależą od indywidualnej sytuacji dłużnika i umowy zawartej z wierzycielami. W innych przypadkach upadłość konsumencka może prowadzić do całkowitego zwolnienia z długów.  Warto pamiętać, że konsekwencje upadłości konsumenckiej nie zawsze kończą się na samym wybaczeniu długów. Proces ten może mieć wpływ na zdolność kredytową, jak i na możliwość uzyskania nowych kredytów w przyszłości.

Upadłość konsumencka może być ogłoszona przez osobę fizyczną, która posiada słabą kondycję finansową i nie jest w stanie regulować swoich płatności. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej musi być złożony do odpowiedniego sądu i zawierać szczegółowe informacje dotyczące majątku, długów, dochodów i planu spłaty wierzycieli. Osoba ubiegająca się o upadłość konsumencką musi spełniać pewne warunki, takie jak:
1. Bycie obywatelem Polski lub posiadanie stałego pobytu w Polsce.
2. Posiadać słabą kondycję finansową, czyli być w sytuacji, w której nie jest się w stanie regulować swoich płatności.
3. Niepłynność, czyli brak możliwości przewidywalnego i skutecznego spłacenia swoich zobowiązań w sposób ciągły i zgodny z terminami.
4. Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości najpóźniej w ciągu roku od momentu utraty płynności finansowej.
5. Posiadanie majątku, który nie przekracza określonego progu, czyli nie jest wystarczający do spłacenia wszelkich zobowiązań wobec wierzycieli.
6. Brak prowadzenia działalności gospodarczej.
Wniosek o upadłość konsumencką może złożyć sam dłużnik lub może to zrobić za niego doradca restrukturyzacyjny, lub syndyk masy upadłościowej.

Syndyk kieruje tokiem postępowania uproszczonego oraz odpowiedzialny będzie za sprzedaż Twojego majątku, jeżeli oczywiście go posiadasz. Przygotuje on projekt Twojego planu spłaty wierzycieli. To od niego dowiesz się, że Sąd ogłosił Twoją upadłość.

Sędzia – Komisarz zostanie wyznaczony, tylko w przypadku, jeżeli sąd uzna, że Twoje postępowanie upadłościowe powinno być prowadzone w zwykłym trybie. Sędzią – Komisarzem jest sędzia zawodowy, asesor sądowy, lub referendarz sądowy. W przeciwieństwie do syndyka nie będzie się z Tobą kontaktował osobiście lub telefonicznie tylko będzie Ci komunikował swoje decyzje w formie postanowień, zarządzeń lub wezwań.

Nie. Wniosek o upadłość możesz złożyć po wykreśleniu Twojego wpisu z ewidencji działalności gospodarczej.

Upadłość konsumencka nie pozwoli Ci na zachowanie wartościowego majątku, gdyż musi on zostać spieniężony w celu spłaty wierzycieli. Wyposażenie domu lub mieszkania nie będzie podlegać sprzedaży jeżeli jest to standardowe wyposażenie niemające charakteru luksusowego. Zachowasz m.in. przedmioty urządzenia domowego, ubrania, pościel, zapasy żywności, opału, przedmioty niezbędne do nauki, produkty lecznicze, wyroby medyczne. Podlegać będzie sprzedaży natomiast pojazd mechaniczny np. samochód, motocykl, motorower, chyba że jest on niezbędny z uwagi na niepełnosprawność Twoją lub członka Twojej rodziny.

Ochronie podlega połowa Twojego wynagrodzenia, nie mniej niż kwota odpowiadająca minimalnemu wynagrodzeniu za pracę. Emerytury i renty podlegają ochronie w wysokości 75% świadczenia. Kwota, która Ci pozostanie, nie może być niższa niż 825 zł netto.

Upadłość konsumencka powinna być szybkim, nieskomplikowanym i przejrzystym postępowaniem prowadzącym do oddłużenia. Prawo upadłościowe, przewiduje dwa zasadnicze tryby:

Postępowanie uproszczone – ze zwiększoną rolą syndyka masy upadłości, bez konieczności powoływania sędziego-komisarza, czy przygotowywania planu podziału funduszy pochodzących z likwidacji majątku upadłego. W tej procedurze aktywność sądu ograniczona została do najważniejszych decyzji, takich jak ogłoszenie samej upadłości, ustalenie planu spłaty wierzycieli oraz rozpatrywanie ewentualnych skarg. Postępowanie uproszczone nie powinno trwać dłużej niż 6-8 miesięcy. Szybkość i sprawność postępowania zależy w dużej mierze od dobrej woli i chęci współpracy dłużnika z syndykiem.

Postępowanie zwykłe – prowadzenie upadłości w trybie uproszczonym nie zawsze jest możliwe. Jeżeli sytuacja finansowa dłużnika jest bardzo złożona, np. prowadził w przeszłości firmę, posiada duży majątek z nieuregulowanym stanem prawnym, ma wielu wierzycieli – wówczas postępowanie będzie bardziej rozbudowany i prowadzone w trybie zwykłym. Udział sądu jest wtedy znacznie większy, a postępowaniem kieruje ustanowiony sędzia-komisarz. Postępowanie upadłościowe zwykłe trwa z reguły co najmniej rok lub dwa lata.

Upadłość konsumencka powinna być szybkim, nieskomplikowanym i przejrzystym postępowaniem prowadzącym do oddłużenia. Prawo upadłościowe, przewiduje dwa zasadnicze tryby:

Postępowanie uproszczone – ze zwiększoną rolą syndyka masy upadłości, bez konieczności powoływania sędziego-komisarza, czy przygotowywania planu podziału funduszy pochodzących z likwidacji majątku upadłego. W tej procedurze aktywność sądu ograniczona została do najważniejszych decyzji, takich jak ogłoszenie samej upadłości, ustalenie planu spłaty wierzycieli oraz rozpatrywanie ewentualnych skarg. Postępowanie uproszczone nie powinno trwać dłużej niż 6-8 miesięcy. Szybkość i sprawność postępowania zależy w dużej mierze od dobrej woli i chęci współpracy dłużnika z syndykiem.

Postępowanie zwykłe – prowadzenie upadłości w trybie uproszczonym nie zawsze jest możliwe. Jeżeli sytuacja finansowa dłużnika jest bardzo złożona, np. prowadził w przeszłości firmę, posiada duży majątek z nieuregulowanym stanem prawnym, ma wielu wierzycieli – wówczas postępowanie będzie bardziej rozbudowany i prowadzone w trybie zwykłym. Udział sądu jest wtedy znacznie większy, a postępowaniem kieruje ustanowiony sędzia-komisarz. Postępowanie upadłościowe zwykłe trwa z reguły co najmniej rok lub dwa lata.

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

sposób na umorzenie długów

Wpadłeś w spiralę długów? Twoje zadłużenie, stale rośnie? Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest skutecznym sposobem na wyjście z długów. Skorzystaj z pomocy eksperta i złóż wniosek o upadłość.

Umów się na bezpłatną konsultację

Scroll to Top
Zadzwoń po bezpłatną poradę